Kunstmestregister 2021

Posted on Posted in Blog

Vanaf 1 januari 2021 is elke producent, handelaar en landbouwer verplicht het kunstmestgebruik binnen Vlaanderen te registreren. Het gaat over kunstmeststoffen die stikstof en fosfaat bevatten.

Het in te vullen register voor gebruik en verhandeling is terug te vinden op het mestbankloket. Voor handelaars en producenten is registratie verplicht binnen de 2 dagen na verkoop. Voor een landbouwer die deze aankoopt en gebruikt is de registratie verplicht binnen de 7 dagen voor zowel aankoop (verhandelingsregister) als toepassing op de verschillende percelen (gebruiksregister). Worden de termijnen niet gehanteerd dan zal er een boete opgelegd worden. Voor handelaars/ producenten bedraagt deze € 2.500 en voor landbouwers € 250. Is er sprake van recidivisme dan zal de boete verdubbelen.

Er zijn steeds 2 registers die ingevuld dienen te worden door landbouwers. Het gaat over het verhandelingsregister en het gebruiksregister. In de mestbankaangifte voor productiejaar 2020 dient ook de stock van kunstmest op 31/12/2020 geregistreerd te worden. Deze aangifte dient uiterlijk 15/3/2021 ingediend te zijn.

Opgelet dit is ook van toepassing voor het ammoniumsulfaat uit een zure wasser.

 

Verhandelingsregister

In het verhandelingsregister dient alle kunstmest geregistreerd te worden dat u aankoopt, ontvangt/ overdraagt aan een derde op Vlaams grondgebied. De registratie is van toepassing voor elke landbouwernummer en kan gebeuren vanaf 4/1/2021 via het mestbankloket.

De registratie is verplicht binnen de 7 dagen na ontvangst/aankoop of overdracht naar een derde.

Hierop geldt 1 uitzondering. Als het kunstmest binnen 7 dagen na aankoop (deels) gebruikt wordt, moeten het verhandelings- en gebruiksregister binnen 7 dagen na het eerste gebruik worden aangevuld.

 

Gebruiksregister

In het gebruiksregister dient alle kunstmest geregistreerd te worden dat u toepast op Vlaamse percelen. De registratie is van toepassing voor elke landbouwernummer. Deze registratie kan gebeuren vanaf 4/1/2021 via het mestbankloket.

De registratie is verplicht binnen de 7 dagen na gebruik.

 

Overgangsmaatregel 2021

In 2021 geldt als overgangsbepaling dat de gebeurtenis (aankoop/gebruik) binnen 7 dagen op papier geregistreerd moet worden. Bovendien moeten deze gegevens binnen 30 dagen in het mestbankloket worden aangevuld.

Deze overgangsbepaling geldt niet voor bedrijven met de volgende teelten op volle grond: sierteelt, boomkweek, groenten groep I of II of aardbeien. Voor die bedrijven geldt de overgangsbepaling ook niet voor alle andere teelten.