Bouw

Heeft u bouwplannen of wilt u advies in kader van stedenbouwkundige handelingen? Dan kan u bij ons terecht voor een advies op maat. Zo helpen wij u graag verder met een bouwontwerp of de opmaak van een aanvraag.

Stalontwerp

U wenst een nieuwe stal te bouwen? Een goed doordacht ontwerp is onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met verschillende aspecten

 • Wettelijke vereisten
  • Dierenwelzijn
  • Milieu-eisen
  • Stedenbouwkundige eisen
 • Landbouwkundige vereisten
 • Bouwkundige vereisten
 • Arbeidsefficiëntie
 • Toekomstige ontwikkelingen

Aan de hand van deze eisen en uw wensen maken wij een passend ontwerp voor uw bedrijf. Hierna kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

EPB

EPB staat voor Energieprestatie Binnenklimaat. Alle gebouwen waar energie gebruikt wordt om een specifiek binnenklimaat te vereisen dient te voldoen aan de EPB-normen. Specifiek voor landbouwbedrijfsgebouwen zijn er EPB-eisen voor varkens- en pluimveestallen, serres voor warme teelt en gebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van landbouwproducten (vb. witloofloods, preiloods,…). Voor de start van de werken dient de EPB-verslaggever een startverklaring in te dienen. Bij voltooiing van de bouwwerken dient de EPB-aangifte te gebeuren.

BE & Partners kan u adviseren bij de EPB-normen en voor u de startverklaring en de EPB-aangifte indienen.

Veiligheidscoördinatie

Bij het uitvoeren van bouwwerken moet u in de meeste gevallen een veiligheidscoördinator aanstellen. De veiligheidscoördinator maakt voor de start van de werken een veiligheids- en gezondheidsplan op. Tijdens de werken voert hij een aantal werfbezoeken uit en bezorgd zijn opmerkingen aan alle betrokkenen. Na afloop van de werken wordt een postinterventiedossier opgemaakt. Dit postinterventiedossier beschrijft het bouwwerk en dient bij het bouwwerk te blijven. Bij overdracht van het gebouw is dit een document dat verplicht bij de notariële akte wordt gevoegd.

 


BE & Partners | Pas 182 | B-2440 Geel | BTW  0859.736.239 | Tel: 014/58 03 68 | Fax: 014/49 98 79 |info@be-partners.be           

Privacy- en cookieveklaring