Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen of voor het exploiteren van een hinderlijke inrichting opgenomen in de indelingslijst van Vlarem II heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 

Stedenbouwkundige handelingen kunnen zijn:

 • oprichting van gebouwen
 • aanlegging van verhardingen
 • ophoging van gronden
 • vellen van bomen
 • reliëfwijzigingen
 • ontbossing

Inrichtingen opgenomen in de indelingslijst van Vlarem II kunnen zijn:

 • houden van dieren
 • opslag mest
 • opslag gevaarlijke stoffen (brandstof, fytoproducten, chemicaliën,…)
 • stookinstallaties
 • grondwaterwinningen
 • stallen van voertuigen
 • ...

De adviseurs van BE & Partners gaan eerst na of er een omgevingsvergunning nodig is voor uw bedrijf of project, welke overheid bevoegd is en welke procedure u dient te volgen. Daarna stellen zij het aanvraagdossier samen en wordt dit ingediend bij de bevoegde overheid. Na indienen volgen we de aanvraag verder op. Indien nodig vragen wij om gehoord te worden door de omgevingsvergunningscommissie. Wij verzorgen ook mee de informatievergadering die bij sommige aanvragen verplicht is in het kader van het openbaar onderzoek.

U wenst een bedrijf te kopen en de vergunningstoestand te kennen of u wenst te weten of u nog met al u vergunningen in orde bent op uw bedrijf? Wij lichten voor u de vergunningstoestand van bestaande bedrijven door.>In sommige gevallen kan de voorafgaande opmaak van een milieueffectenrapport of een passende beoordeling noodzakelijk zijn.

 


BE & Partners | Pas 182 | B-2440 Geel | BTW  0859.736.239 | Tel: 014/58 03 68 | Fax: 014/49 98 79 |info@be-partners.be           

Privacy- en cookieveklaring