Pluimveebedrijven

Nieuw vleeskuikenbedrijf - Kinrooi

Jolien Driessens uit Kinrooi nam recent een nieuw vleeskuikenbedrijf in gebruik. Er werden 2 moderne vleeskuikenstallen gebouwd. Elke stal beschikt over een warmtewisselaar en stofbak. In de zijwanden werden ramen voorzien. Het bedrijf zal plaatsbieden aan 80.000 vleeskuikens.

De kuikens wordt op het bedrijf geboren. De laatste dag van de broedperiode worden de eieren op het strooisel geplaatst.

BE & Partners verzorgde de milieu- en bouwvergunningsaanvraag.

 


 

Uitbreiding slachtkuikenbedrijf - Bree

De familie Vangeloven (Mevakip) uit Bree nam onlangs 3 nieuwe slachtkuikenstallen in gebruik. Elke stal biedt plaats voor 48.490 slachtkuikens en is uitgerust met een warmtewisselaar. Om te voldoen aan het PAS-beoordelingskader werden 2 bestaande stallen ook emissiearm gemaakt door de installatie van een warmtewisselaar. In de zijwanden van de nieuwe stallen werden lichtdoorlatende platen voorzien.

De procedure liep niet van een leien dakje. In 2012 werd gestart met de opmaak van het milieueffectenrapport, maar door herhaaldelijke wijziging in de wetgeving (beoordelingskader PAS, wijziging emissiecijfers stalsystemen) sleepte de MER-procedure 4 jaar aan.

BE & Partners begeleidde in samenwerking met Bureau-DW de opmaak van het milieueffectenrapport.  Verder verzorgde BE & Partners de milieu- en bouwvergunningsaanvraag.

 


 

Uitbreiding slachtkuikenbedrijf - Wuustwezel

De familie Hendrickx - Van Loon uit Wuustwezel nam onlangs 2 nieuwe slachtkuikenstallen in gebruik. De stallen bieden elk plaats voor 47.000 slachtkuikens. Beide stallen zijn uitgerust met een warmtewisselaar.

BE & Partners begeleidde in samenwerking met Bureau-DW de opmaak van het milieueffectenrapport.  Verder verzorgde BE & Partners de milieu- en bouwvergunningsaanvraag.


 

Nieuwbouw  leghennenbedrijf met vrije uitloop - Kinrooi

In maart 2018 nam de familie Mousset het nieuwe leghennenbedrijf met vrije uitloop voor 48.000 leghennen, in gebruik. De leghennen worden gehuisvest in een volièresysteem. Verder zullen de dieren beschikken over een wintertuin en een vrije uitloop.

BE & Partners verzorgde de bouw- en milieuvergunningsaanvraag.

 


Uitbreiding slachtkuikenbedrijf - Kinrooi

Bij de familie Coninx uit Kinrooi werden begin 2018 de 2 nieuwe slachtkuikenstallen in gebruik genomen. De 2 oudste stallen werden afgebroken.  In de nieuwe stallen zullen samen 91.400 slachtkuikens gehuisvest kunnen worden. De nieuwe stallen zijn uitgerust met een warmtewisselaar. Gezien de nabije ligging van woongebied met landelijk karakter, werd gekozen voor een verhoogde luchtuitlaat van 10 meter.

BE & Partners begeleidde in samenwerking met Bureau-DW de opmaak van het milieueffectenrapport.  Verder verzorgde BE & Partners de omgevingsvergunningsaanvraag.

 


 

Nieuwbouw slachtkuikenouderdierenbedrijf- Oud- Turnhout

Bij de fam. Verwaest - Mes uit Oud-Turnhout nam in oktober 2017 twee nieuwe slachtkuikenouderdieren in gebruik. Het bedrijf  biedt plaats voor 45.000 slachtkuikenouderdieren of moederdieren. De stal is uitgerust met het ammoniakemissiearm stalsysteem voor grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters.


 

 


BE & Partners | Pas 182 | B-2440 Geel | BTW  0859.736.239 | Tel: 014/58 03 68 | Fax: 014/49 98 79 |info@be-partners.be           

Privacy- en cookieveklaring