Burenregelingen via de AGR-GPS-app

Posted on Posted in Blog

 

Vanaf dit jaar is er een verplichting op het transporteren van mest met de AGR-GPS-app bij burenregelingen. Om dit te verduidelijken hebben wij enkele zaken voor u op een rijtje gezet.

Bij welke burenregelingen moet ​u een AGR-GPS-app gebruiken ?

U moet de AGR-GPS-app gebruiken als u vloeibare dierlijke mest met een burenregeling vervoert naar:

  • ALLE percelen van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of 3. Dus ook naar de percelen gelegen in gebiedstype 0 en 1 van datzelfde bedrijf.​
  • de mestopslag van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of 3.

Opgelet: ook effluent dat afkomstig is van de verwerking van dierlijke mest, is vloeibare dierlijke mest. 

De partij die de mest vervoert moet de AGR-GPS-app gebruiken. Dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest. De aanbieder en afnemer van de burenregeling moeten goede afspraken maken over wie de mest vervoert en wie dus gebruik moet maken van de AGR-GPS-app.

De AGR-GPS-verplichting bij burenregeling geldt het hele jaar door. Hierop is geen vrijstelling mogelijk.

 

Vervoer erkend mestvervoerder

Jaarlijks vanaf 1 augustus moet elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, gebeuren door een erkende mestvoerder. In dit geval is een burenregeling niet mogelijk.

Die regeling geldt niet voor het vervoer van mest naar een perceel grasland of een blijvende teelt en ook niet als u als landbouwer een geldige vrijstelling voor de gebiedsgerichte maatregelen hebt, op basis van een gunstige bedrijfsevaluatie.

 

Hoe kan een AGR-nummer aangevraagd worden

Voordat de AGR-GPS-app gebruikt kan worden, moet u via het Mestbankloket een AGR-nummer aanvragen. Dat nummer heeft de dienstverlener nodig om de AGR-GPS-app te kunnen programmeren.

 

Meer info kan u terug vinden in de website van de MESTBANK.