Laat mest tijdig verwerken in 2020

Posted on Posted in Blog

Indien u dit jaar nog mest dient te laten verwerken, raden we aan hier tijdig de nodige afspraken rond te maken met de mestverwerkers.

De mestbank vestigt al enkele jaren de aandacht op de noodzaak om tijdig mest te laten verwerken, aangezien er dikwijls capaciteitsproblemen zijn bij mestverwerkers gedurende de laatste maanden van het jaar.

Bij de invoering van MAP6 zijn de mogelijkheden om effluent gedurende de winterperiode op de akkers te brengen verder beperkt. De afzet van effluent zal hierdoor moeilijker verlopen waardoor de opslagen bij de mestverwerkers vol zullen zitten en zij geen mest meer kunnen aannemen.

Indien u verplicht bent een gedeelte mest te laten verwerken, raden wij bijgevolg aan om hier tijdig werk van te maken.

De volledige uitrijregeling voor effluenten gedurende de winterperiode kan u HIER terugvinden.