Verplichting van AGR-GPS bij burenregelingen of erkend mestvoerder vanaf 1 augustus 2020

Posted on Posted in Blog

Gebruik AGR-GPS-app bij burenregeling

Vanaf 1 augustus geldt er een verplichting voor het gebruik van een AGR-GPS-app bij burenregelingen naar bedrijven met percelen in gebiedstype 2 en 3, ook als het te bemesten perceel in gebiedstype 0 of 1 is gelegen. Dit is ook van toepassing voor het burenregeling naar een opslag van dergelijke bedrijven. Deze verplichting geldt voor vloeibare dierlijke mest en zal gedurende de volledige uitrijperiode gelden.

Verplichting erkend mestvoerder

Jaarlijks vanaf 1 augustus dient elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar percelen gelegen in gebiedstypes 2 en 3 te gebeuren door een erkend mestvoerder. Deze verplichting geldt niet als het gaat om een perceel grasland of een blijvende teelt of indien u over een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen beschikt.

Let op: Voor blijvende teelten en grasland kan wel de bovenstaande verplichting voor het gebruik van een AGR-GPS-app bij burenregeling van toepassing zijn.

Indien de transporten niet cfr. de  regelgeving verlopen, wordt men gesanctioneerd per foutief gereden transport.