Droogte 2018 erkend als landbouwramp

Posted on Posted in Blog

Ook dit jaar werd de landbouw getroffen door uitzonderlijke weerfenomenen. In 2016 hadden we de overvloedige regenval en hagel in het voorjaar. In 2017 en 2018 kenden we langdurige droogte. Veel gewassen hebben door de extreme droogte en hoge temperaturen van juni tot augustus 2018 onherstelbare schade opgelopen. Voor enkele gewassen was een vroege oogst noodzakelijk. Op 26 oktober 2018 heeft de Vlaamse regering de droogte erkend als landbouwramp.

Vele landbouwers lieten de voorbije maanden vaststellingen uitvoeren door de gemeentelijke schattingscommissies voor de opgelopen droogteschade aan gewassen. Deze schade werd vastgelegd in een proces-verbaal. Een erkenning als landbouwramp was er toen nog niet. Om een erkenning te verkrijgen moet een landbouwramp voldoen aan 2 criteria. Het KMI dient de droogte te erkennen als uitzonderlijk en het bedrag op Vlaams niveau dient een minimumgrens te overschrijden. Aan deze 2 criteria is voldaan en werd de droogte erkend als landbouwramp door de Vlaamse Regering.

Landbouwers die schade hebben laten vaststellen kunnen vanaf 29 oktober 2018 een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een tegemoetkoming. Van zodra de landbouwramp is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad kunnen er dossiers worden behandeld door de provinciale buitendiensten van Departement Landbouw & Visserij.  De uiterste indieningsdatum voor de tegemoetkomingsaanvragen is 28 februari 2019. De totale vergoeding per landbouwer bedraagt maximaal 62.400 euro. De dossiers zullen behandeld en uitbetaald worden in volgorde van ontvangst.

 

Voor meer info kan u steeds bij ons adviseurs terecht.