Registratie voor gebruikers biocide in gesloten circuit ten laatste 31 december 2018

Posted on Posted in Blog

Per 17 juni 2018 werd het Koninklijk Besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden in het gesloten circuit aangepast. Alle gebruikers en verkopers in het gesloten circuit zijn verplicht om jaarlijks een aangifte in te dienen betreffende het gebruik of de verkoop (enkel verkopers dienen hun volumes door te geven) van biocide ten laatste 31 december van elk kalenderjaar.

 

Welke biociden behoren tot het gesloten circuit?

Biociden met een hoog gezondheidsrisico (giftig, kankerverwekkend, mutageen, corrosief,..) en waarbij persoonlijke beschermkledij (PBM) vereist is. Men moet ook steeds op de hoogte zijn van de regels voor opslag, het gebruik en verwijdering ervan. Daarnaast is het vereist om op de hoogte te zijn van de maatregelen die genomen worden in geval van een ongeval of een vergiftiging.

Wat is een biocide?                                                                                                                                                            

”Een stof die organismen afdoodt.” Dit kunnen o.a. ontsmettingsmiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen, insecticiden zijn.

Via deze link kan u raadplegen welke toegelaten biociden tot het gesloten circuit behoren.

 

Hoe werkt de registratie voor verkopers?

  • Handleiding registratie via deze link
  • Jaarlijks een aangifte doen ten laatste 31 december van de verkochte volumes
  • U dient elke klant die biociden aankoopt in te lichten over het gebruik en de verplichtingen
  • Vermelding maken op het kasticket of factuur dat het een biocide betreft
  • Ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor het gebruik van biociden

 

Hoe werkt de registratie voor gebruikers?

  • Handleiding registratie via deze link
  • Bevestigen van het statuut als geregistreerd gebruiker jaarlijks ten laatste 31 december
  • Op de hoogte zijn van de verplichtingen voor het gebruik van biociden

 

Wat gebeurt er met de geregistreerde gegevens?

Deze worden vertrouwelijk behandeld door het FOD. Men zal deze enkel gebruiken om de verkoop van biociden in het gesloten circuit in kaart te brengen. Men zal de gebruikers of verkopers ook kunnen sensibiliseren, gebruikersaanbevelingen doen of op de hoogte brengen van specifieke opleidingen.