Aanvragen van agromilieumaatregelen nog tot en met 30 november

Posted on Posted in Blog

Sinds begin oktober is het weer mogelijk om een 5-jarige verbintenis aan te gaan voor een agromilieumaatregel die start vanaf 2019. De aanvraagperiode loopt nog tot en met 30 november 2018.

 

Algemeen

Om een aanvraag voor een agromilieumaatregel te kunnen doen, dient u een actieve landbouwer te zijn en moet er aan de algemene voorwaarden voldaan worden. Indien u kan voldoen aan de algemene en de voorwaarden verbonden aan de aangevraagde maatregel, kan een u een subsidiebedrag ontvangen dat kadert binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort aanvraag. Alle verbintenissen lopen 5 opeenvolgende jaren.

 

Soorten agromilieumaatregelen

Volgende agromilieumaatregelen kunnen worden aangevraagd via het E-loket van Departement Landbouw & Visserij Vlaanderen:

  • Teelt van vlinderbloemigen (VLI): de minimale verbintenisoppervlakte is 0,5 ha.
  • Mechanische onkruidbestrijding (MOB): de minimale verbintenisoppervlakte is 0,5 ha.
  • Verwarringstechniek fruitteelt (VER): percelen of aaneengesloten blok dient 1 of 2 ha groot te zijn afhankelijk van het geteeld product.
  • Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (VLS) : de minimale verbintenisoppervlakte is 1 ha.
  • Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting (HNP): de minimale verbintenisoppervlakte is 0,5 ha.
  • Behoud van lokale rundveerassen (RUND) : minimale verbintenisaantal is 20 runderen ( Rood ras, Witrood ras, Belgisch witblauw ras (dubbeldoeltype), Kempens Roodbont).
  • Behoud van lokale schapenrassen (SCHAAP) : minimale verbintenisaantal is 20 schapen ( Ardense Voskop, Belgisch Melkschaap, Entre-Sambre-Et-Meuse schaap, Houtlandschaap, Kempens schaap, Lakens schaap, Megellandschaap, Vlaams Kuddeschaap, Vlaams Schaap).

Indien u reeds een lopende verbintenis heeft, dient u niets te ondernemen. Indien uw verbintenis afloopt in 2018 en u wenst een nieuwe aan te gaan, dan dient u deze opnieuw aan te vragen.

 

Verzamelaanvraag

De percelen waarop VLI of MOB of VER of VLS zouden worden toegepast, dient u aan te geven in de verzamelaanvraag als bijkomende bestemming om deze te activeren.

Indien u gebruik wilt maken van de maatregelen RUND of SCHAAP, dient u in de verzamelaanvraag de weides (adressen) op te geven die niet werden ingetekend in de aanvraag. Indien deze wel aangegeven worden in de verzamelaanvraag, dient u hiervoor niets te doen.

Let op: Dubbel financiering is in de meeste gevallen niet  mogelijk.

 

Meer info over de verschillende agromilieumaatregelen kan u HIER terug vinden.