Nitraatresiducampagne voor 2018 gaat van start

Posted on Posted in Blog

Vanaf 1 oktober 2018 gaat de nitraatresiducampagne van de VLM (mestbank) naar jaarlijkse gewoonte weer van start. Onlangs verstuurde de VLM een mail of brief naar wie het nitraatresidu moet laten bepalen in 2018.

Er zijn 3 situaties waarin het nitraatresidu moet worden bepaald:

  • Nitraatresidubepaling in eigen beheer: de VLM heeft één perceel of enkele percelen geselecteerd waarop u het nitraatresidu zal moeten laten bepalen op perceelsniveau. In het kader van derogatie dient ook een perceelsevaluatie te gebeuren (opvolgstaal).
  • Nitraatresidubepaling door de VLM: de VLM heeft een perceel of enkele percelen geselecteerd waarop men het nitraatresidu zal laten bepalen (op kosten van de VLM).
  • Bedrijfsevaluatie: de VLM heeft één perceel of enkele percelen geselecteerd waar de landbouwer in eigen beheer het nitraatresidu moet laten bepalen.

De stalen dienen genomen te worden tussen 1 oktober en 15 november 2018.

Op het E-loket van de mestbank staat het aanvraagdocument ter beschikking dat u kan gebruiken, indien u in eigen beheer analyses dient te laten nemen. Dit document moet u zelf bezorgen aan een erkend analysebureau naar keuze. Aangezien het een drukke periode is voor het nemen van stalen, raden we aan het ingevulde aanvraagformulier zo snel mogelijk te bezorgen. Alleen stalen genomen tussen 1 oktober en 15 november 2018 zijn geldig.

Het niet nemen van de verplichte stalen in eigen beheer zal niet zonder gevolg blijven. De mestbank kan een boete opleggen, het bedrijf aanduiden als focusbedrijf of de maatregelencategorie verhogen.

 

Nitraatmeldpunt

Indien er door omstandigheden (hoog nitraatgehalte in de bovenste bodemlagen door de droogte 2018, grondwerken, afsluitingen rondom het perceel, dieren nog aanwezig op het perceel, …) moeilijk of geen bemonstering mogelijk zou zijn, dan moet dit gemeld worden ten laatste 28 september 2018 via het nitraatmeldpunt.

Droogte 2018

In het geval dat er aantoonbare teeltmislukking of schade werd vastgesteld, dan moet dit met de nodige bewijsstukken (bij voorkeur schattingsverslag schadecommissie) gemeld worden bij het nitraatmeldpunt. De VLM zal dan vervangpercelen selecteren.