Droogte zomer 2018 – Gevolgen voor agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

Posted on Posted in Blog

Ook dit jaar wordt de landbouw getroffen door droogte en hoge temperaturen. Veel gewassen hebben onherstelbare schade opgelopen. Voor landbouwers met een lopende agromilieumaatregel en/of beheerovereenkomst wordt het moeilijk om aan de voorwaarden te voldoen.

 

Agromilieumaatregelen vlinderbloemigen en mechanische onkruidbestrijding

Indien er door de droge weersomstandigheden een mislukking is van de teelt van vlinderbloemigen dan mag de teeltcode behouden blijven, maar moet de bijkomende bestemming VLI verwijderd worden in de verzamelaanvraag. Indien er geen mechanische onkruidbestrijding kon toegepast worden, dient de bijkomende bestemming MOB verwijderd te worden. U dient dit zo snel mogelijk te wijzigen in de verzamelaanvraag indien dit van toepassing is voor uw bedrijf.

Begrazing van VLI percelen is pas toegestaan na 15 augustus. Indien u door de weersomstandigheden de percelen wel begraasd voor 15 augustus, uit noodzaak, dan dient u de bijkomende bestemming VLI uit te verzamelaanvraag te schrappen.

Het is ook van belang dat u, indien u niet kan voldoen aan de voorwaarden, de buitendienst van Departement Landbouw en Visserij hiervan tijdig op de hoogte brengt. U dient dit niet te staven aan de hand van bewijzen. Er zal voor de betreffende percelen geen uitbetaling uitgevoerd worden en geen sanctie worden toegepast. Indien u geen melding doet bij Departement Landbouw en Visserij, en men stelt vast dat er niet voldaan is aan de voorwaarden, dan zal men in dit geval wel een sanctie toepassen.

 

Beheerovereenkomsten VLM

Landbouwers met een lopende overeenkomst werden reeds door de VLM op de hoogte gebracht over de stappen die men dient te ondernemen als er zich problemen voordoen bij naleving van de voorwaarden. In dit geval kon men problemen melden bij de VLM tot 1 juli 2018. U kan hiervoor ook steeds terecht bij u bedrijfsplanner bij de VLM voor bijkomende vragen.