Droogte zomer 2018 – Aanvraag bezoek gemeentelijke schattingscommissie voor de oogst!

Posted on Posted in Blog

Ook dit jaar wordt de landbouw getroffen door droogte en hoge temperaturen. Veel gewassen hebben onherstelbare schade opgelopen. Voor enkele gewassen is een vroege oogst noodzakelijk. Indien u een schadedossier wenst in te dienen, dient er aan een aantal belangrijke zaken voldaan te worden.

Tot op heden werd de droogte nog niet erkend als ramp. Veel gemeenten hebben ondertussen wel al de procedure voor het samenstellen van een schattingscommissie opgestart. Indien u schade hebt geleden en u een vergoeding wenst te bekomen, dient u de schade te laten vaststellen door de schattingscommissie van de gemeenten waar uw percelen gelegen zijn.

We raden aan om steeds een aantal foto’s te nemen van de getroffen percelen (met duidelijke herkenningspunten) en de gemeente zo snel als mogelijk te contacteren voor een bezoek van de schattingscommissie. Let op, voor een aantal gemeenten loopt de aanvraagperiode voor een bezoek door de schattingscommissie ten einde.

In bepaalde streken worden maïspercelen reeds geoogst. We willen er op wijzen dat er voor het bekomen van een schadevergoeding, van alle belang is dat er vaststellingen worden gedaan op de percelen wanneer de teelt nog aanwezig is. Voor het indienen van een schadedossier dient er steeds een schattingsverslag aanwezig te zijn, afkomstig van de gemeentelijke schattingscommissies.

 

Indien de ramp erkend wordt, kunnen wij u verder helpen met de opmaak van een schadedossier.