Kratos – een kosteloos advies op maat

Posted on Posted in Blog

De Vlaamse overheid geeft dankzij KRATOS de mogelijkheid aan land- en tuinbouwers om advies aan te vragen op maat. Deze adviesverlening gebeurt door daarvoor erkende adviesdiensten en is voor de landbouwer volledig gratis.  

BE & Partners is erkend als adviesdienst en biedt samen met LIBA en Kathleen Creëlle volgende modules aan :

 • Module 1: Ondernemingsplan
  (Bedrijfsplannen op vraag van de bank horen niet thuis binnen Kratos)
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
  • Bespreking van uw bedrijfseconomische boekhouding
  • En/of verwerking van uw bedrijfseconomische boekhouding
 • Module 3: Randvoorwaarden
  Aan de hand van een checklist gaan we na welke voorwaarden voor uw bedrijf van toepassing zijn en op welke manier deze nageleefd moeten worden.
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen IHD en Programmatische Aanpak Stikstof PAS
  • Met welke maatregelen kunt u uw emissie minderen?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf op vlak van milieuvergunning?
 • Module 6B: Energie
  Advies rond een maximale energiebesparing, een maximaal gebruik van hernieuwbare energie en een optimale benutting van fossiele brandstoffen.
 • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
  • Advies rond de wettelijke verplichtingen, er wordt ook een link gelegd met de genomen vergroeningsmaatregelingen.
  • Indien er nog geen wateraudit is uitgevoerd, zal deze ook uitgevoerd worden
 • Module 9: Arbeidsveiligheid

 

Voor meer informatie over elke module klik hier

U kan advies aanvragen via het e-loket van Afdeling Landbouw en Visserij. We vragen u om bij het aanvragen van een advies zowel Liba, Kathleen Creëlle als BE & Partners aan te duiden als adviesdienst. Wij zullen dan in overleg met u de juiste verdeling maken in functie van de expertise van elke adviesdienst.

In de KRATOS-periode 2017-2018 kunt u 4 adviesmodules aanvragen. Als jonge landbouwer kunt u 5 adviezen aanvragen.

Voor vragen kan u steeds bij ons terecht.

 

 

www.vlaanderen.be/pdpo