Verzamelaanvraag campagne 2017

Posted on Posted in Blog

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren, maar heeft u uw verzamelaanvraag al ingediend? Dit dient te gebeuren via het digitaal loket van Afdeling Landbouw en Visserij. De aangifte kan nog tot en met 21 april 2017 ingediend worden.

De verzamelaanvraag dient digitaal ingediend te worden via het E-loket van Afdeling Landbouw en Visserij. Het is mogelijk de aanvraag in te dienen tot en met 21 april 2017. Zoals elk jaar zijn er enkele wijzigingen of belangrijke opmerkingen in kader van de aanvraag. Hieronder de belangrijkste op een rijtje:

  • Als er in 2017 percelen geschrapt worden, dient u een reden op te geven voor de schrapping. Zo wil men het aantal ‘verdwenen percelen’ tot het minimum reduceren en de administratieve last naar de landbouwers en administratie toe verminderen. Indien er een perceel naar een particulier gaat (particulier gebruik), dient u een verklaring op eer toe te voegen met de contactgegevens van de nieuwe gebruiker.
  • Vanaf 2017 verdwijnt het Individueel Referentie Areaal blijvend grasland, ook wel gekend als IRA. Hierover kan u meer info terug vinden in het artikel ‘behoud van blijven grasland’ van 11 maart 2017 eveneens op onze nieuwspagina.
  • In kader van de vergroening en het mestdecreet, is het belangrijk de teelten en eventuele voor- en/of nateelten zo correct mogelijk aan te geven. Men vestigt vooral de aandacht op het aangeven van een groenbedekker of vanggewas in kader van focusbedrijven (nitraatresiducampagne) of ecologisch aandachtsgebied (vergroening). Percelen die u niet voorziet of kan voorzien van een vanggewas of groenbedekker (nateelt) in kader van de vergroening, maar die u wel reeds hebt aangemeld via de verzamelaanvraag, dient u vóór 16 oktober 2017 af te melden via het E-loket. Voor de overige percelen is het mogelijk de nateelt te wijzigen tot en met 31 december 2017.

De verzamelaanvraag kan nog volledig aangepast worden na eerste indiening tot en met 31 mei 2017.

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.