Beheerovereenkomsten VLM 2020 – aanvraagjaar 2019

Posted on Posted in Blog

Nog tot 1 oktober 2019 kan u bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een vijfjarige beheerovereenkomst aangaan startend in 2020. Er zijn verschillende beheerpakketten waarvoor kan worden ingeschreven. Elk pakket voorziet een vergoeding indien er aan de vooropgestelde eisen wordt voldaan. Hieronder een overzicht van de pakketten die voor 2020 voorzien zijn:

  • Beheerovereenkomst waterkwaliteit 
  • Beheerovereenkomst perceelsranden 
  • Beheerovereenkomst soortenrijk grasland 
  • Beheerovereenkomst kleine landschapselementen
  • Beheerovereenkomst erosiebestrijding
  • Beheerovereenkomst weidevogels
  • Beheerovereenkomst akkervogels
  • Beheerovereenkomst grauwe kiekendief 
  • Beheerovereenkomst hamster 
  • Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud bloemenstrook

Indien u interesse heeft of meer info wilt over één of meerdere beheerpakketten, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met een bedrijfsplanner van de VLM.

Meer info via deze LINK.