Droogteschade 2019 – aanvraag plaatsbezoek schattingscommissie

Posted on Posted in Blog

Net zoals 2017 en 2018 hebben heel wat gewassen ook dit jaar geleden van de droogte en de hitte. Indien u schade heeft aan uw gewassen, is het van belang dat u bij de gemeentes waar uw percelen zijn gelegen navraag doet of er een schattingscommissie wordt opgericht.

Voor de aanvraag voor een plaatsbezoek door een schattingscommissie dient u per gemeente een aanvraagformulier in te vullen (dit kan schriftelijk zijn, maar ook digitaal). De gemeente heeft de verzamelaanvraag van 2019 nodig en de bijhorende fotoplannen van de ingediende verzamelaanvraag (perceelsnummers op de ingediende fotoplannen kunnen gewijzigd zijn t.o.v. de fotoplannen die u in februari heeft ontvangen). Als er percelen kortelings geoogst worden, kunt u dit best vermelden.

De schattingsverslagen kunnen worden gebruikt voor een vrijstelling voor de nitraatresidubepaling najaar 2019 en voor de aftrek van beroepsverliezen in de forfaitaire belastingaangifte.

Deze aanvraag heeft nog geen betrekking op een mogelijke tegemoetkoming voor droogteschade. De droogte van 2019 dient hiervoor erkend te worden door de Vlaamse Regering.