Gratis KRATOS- advies Biodiversiteit IHD-PAS

Posted on Posted in Blog

Met het bedrijfsadviessysteem Kratos van de Vlaamse Overheid heeft u de mogelijkheid om advies over één of meerdere KRATOS-modules aan te vragen via het E-loket van Departement van Landbouw & Visserij. Dit advies is volledig kosteloos voor u als landbouwer. Eén van deze modules handelt over Biodiversiteit, meer bepaald over de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische aanpak Stikstof (PAS). 

Het is alweer enkele jaren gelden dat u van de overheid de zogenaamde PAS-brief ontving waarin het effect van de ammoniakuitstoot van uw bedrijf op de Natura-2000-gebieden werd bepaald. Intussen is er veel veranderd. De berekeningsmodellen werden verder verfijnd, zoekzones werden aangepast en het beoordelingskader is versoepeld.

Indien u wilt weten wat de huidige situatie is voor uw bedrijf kan u via het E-loket de KRATOS-module 5B (Biodiversiteit-IHD-PAS) aanvragen. We vragen u om bij de aanvraag van het advies zowel Liba, Kathleen Creëlle als BE & Partners aan te duiden als voorkeursadviesdienst. Wij zullen dan in overleg de juiste verdeling maken in functie van de expertise van elke adviesdienst.

In dit advies wordt het effect van uw huidige bedrijfssituatie bekeken t.o.v. nabijgelegen habitats en zoekzones en de eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Ook de gevolgen voor percelen gelegen in vogel- of habitatrichtlijngebied worden bekeken.

U ontvangt een duidelijk en overzichtelijk adviesrapport en dit alles volledig GRATIS.

Indien u meer informatie wenst, mag u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Meer info over de andere modules kan u HIER vinden of op de website van Departement Landbouw & Visserij.