Droogte voorjaar 2017 – erkenning landbouwramp

Posted on Posted in Blog

Vlaams Minister van landbouw Joke Schauvliege heeft in juli de procedure opgestart om de droogte in de periode van mei – juni 2017 te laten erkennen als landbouwramp. Pas wanneer deze erkend is als ramp, kunnen getroffen landbouwers aanspraak maken op een financiële tussenkomst van het Rampenfonds.

Voor de erkenning van het droge voorjaar als landbouwramp, dient deze aan 2 voorwaarden te voldoen:

  • Totale schade op basis van de eerste ramingen is hoger dan 1,24 miljoen euro
  • Gemiddeld schade per dossier moet meer dan 5.580,00 euro zijn

Alle landbouwers die schade hebben geleden ten gevolge van de droogte, dienen dit zelf te melden bij de gemeente. De gemeente zal dan een schattingscommissie samenstellen om de getroffen percelen te schatten. Op basis van de eerste schattingsverslagen kan men oordelen of de droogte als landbouwramp erkend kan worden. In de meeste gevallen zal er een 2e schatting plaatsvinden net voor de oogst. Het 2e bezoek wordt best meteen gepland wanneer de schattingscommissie het eerste bezoek aan de getroffen percelen brengt. Het schadepercentage wat dan wordt vastgesteld, zal in rekening gebracht worden om de geleden schade te berekenen.

Indien u schade hebt geleden dient u dit zo snel mogelijk te melden bij uw gemeente. De gemeenten hebben slechts tijd tot 8 september 2017 om de eerste schatting te maken van getroffen percelen.