Kunstmestregister 2021 van toepassing

Posted on Posted in Blog

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat het gebruik van digitale kunstmestregisters regelt onlangs definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 15 april 2021. Vanaf die datum moeten zowel de landbouwers die kunstmest gebruiken als de kunstmesthandelaars het kunstmestregister online op het Mestbankloket invullen. De ingebruikname van het digitale kunstmestregister werkt met terugwerkende kracht. Dit wil zeggen dat ook de reeds aangekochte en gebruikte kunstmest in de periode van 1 januari t.e.m. 15 april moet worden ingegeven in het mestbankloket. Ten opzichte van het ontwerpbesluit in oktober, zijn enkele versoepelingen doorgevoerd.

 

Versoepelingen

Landbouwers moeten zowel het verhandelingsregister als het gebruiksregister voor kunstmest binnen 7 dagen op het Mestbankloket invullen. Eerder werd al afgesproken dat voor de meeste landbouwers een overgangsmaatregel geldt, waarbij ze in 2021 de activiteiten moeten registreren binnen de 30 dagen. Wij raden echter aan om de ontvangst en het gebruik van kunstmeststoffen zo snel mogelijk te registreren om fouten en vergissingen achteraf te voorkomen.

Het nieuwe besluit bevat nog extra overgangsmaatregelen voor de invultermijn van het verhandelingsregister.

Landbouwers die kunnen aantonen dat ze oordeelkundig bemesten:

  • Mogen tot het einde van de volgende maand wachten om het register in te vullen;
  • Moeten niet elk gebruik apart noteren. Zij mogen per perceel en mestsoort een totaal invullen voor de volledige maand.

Landbouwers kunnen hun oordeelkundige bemesting aantonen via de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen (MAP6). Elke landbouwer kan zo’n vrijstelling aanvragen.  Een vrijstelling kan pas verleend worden na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu.

 

Vanaf wanneer moet het kunstmestregister worden ingevuld?

De landbouwers en kunstmesthandelaars zijn verplicht het digitale kunstmestregister op het Mestbankloket te gebruiken vanaf 15 april 2021.

Aangezien binnen de mestwetgeving veel processen op jaarbasis worden bekeken, is het belangrijk om gegevens te hebben van een volledig kalenderjaar. Daarom moeten alle gegevens over de verhandeling en het gebruik van kunstmest van 1 januari tot 15 april 2021 ook worden geregistreerd op het Mestbankloket. Daarvoor is tijd tot 15 mei.

 

Voor meer en uitgebreidere informatie over het gebruik en de werking van het online kunstmestregister kan u terecht op de website van de VLM. U kan hier terecht voor meer informatie over de inhoud van de kunstmestregisters. Bij de veel gestelde vragen (FAQ’s) is tevens verdere verduidelijking terug te vinden. Hier kan u ook een inleiding terugvinden over de werking met de kunstmestregisters aan de hand van 4 korte filmpjes.