MAP6: Eerste deadline 14 juli 2019

Posted on Posted in Blog

Recent werd MAP6 goedgekeurd. U heeft reeds een informatieve mailing ontvangen van de mestbank met de belangrijkste wijzigingen. Wij zullen u in de komende weken verder informeren met deze mailing aangaande de te nemen maatregelen. Belangrijkste wijziging is de indeling van percelen in verschillende gebiedstypes waaraan afhankelijk van de ligging extra maatregelen zijn verbonden.

In deze eerste mailing vestigen we de aandacht op de eerste belangrijke deadline nl. 14 juli. Indien u derogatie wenst voor 2019 dient u voor 14 juli een derogatieaanvraag in te dienen via het mestbankloket. Ook kan u voor deze datum een vrijstelling aanvragen voor een aantal maatregelen voor percelen in gebiedstypes 2 en 3. U kan ook een bestaande vrijstelling terug intrekken.

 

Derogatieaanvraag 2019

Er is momenteel een goed vooruitzicht op de goedkeuring van de derogatie voor de komende jaren. In de verzamelaanvraag kon u reeds uw percelen selecteren waar u derogatie op wenst toe te passen. Dit was een aanvraag onder voorbehoud.

Indien u voor 2019 nog derogatie wenst toe te passen dient u voor 14 juli 2019 een derogatieaanvraag in te dienen via het mestbankloket.

 

Vrijstelling gebiedsgerichte  maatregelen aanvragen/intrekken

 

Voor gronden in gebiedstypes 2 en 3 gelden volgende verstrengde maatregelen:

  • Verstrengde bemestingsnormen voor werkzame stikstof
  • Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen
  • Verplicht gebruik van een erkend mestvoerder vanaf 1 augustus
  • Landbouwer die de bemestingsrechten heeft, verbouwd ook de hoofdteelt (geen vrijstelling mogelijk)

Om een vrijstelling te bekomen van de eerste 3 gebiedsgerichte maatregelen (type 2 en 3) dient er aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • Een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu 2019
  • Jaarlijks het nitraatresidu laten bepalen om een vrijstelling te behouden
  • Voldaan hebben aan de overige voorwaarden binnen het mestdecreet (bemestingsnormen, uitrijperiode respecteren, 1 m teeltvrije zone,…)

Indien u een vrijstelling wenst te bekomen dient u deze eerst aan te vragen ten laatste 14 juli 2019.

Indien u in het verleden een positieve bedrijfsevaluatie werd uitgevoerd op uw bedrijf krijgt u ambtshalve een vrijstelling. U kan deze vrijstelling ook intrekken voor 14 juli 2019. Indien u beschikt over een vrijstelling moet u in het najaar het nitraatresidu laten controleren op 1 van uw percelen. Door het intrekken van de vrijstelling vervalt deze verplichting. Dit kan interessant zijn indien u geen of slechts enkele percelen in gebiedscategorie 2 of 3 heeft liggen.

Het is van belang dat u de afweging maakt aan de hand van de ligging van uw percelen (verschillende gebiedstypes).

 

Voor meer info mag u steeds contact opnemen of kan u terecht op de website van de VLM.